مزایای منزوی بودن 

اثر:استیون چباسکی

227ص

این کتاب تو زمان خودش جز پرفروش ها ی نیویورک تایمز بوده ،و به نظرم یه رمان نوجوان پسند هست 

داستان در مورد پسری 15 ساله به اسم چارلی که شروع به نامه نگاری با یه فرد ناشناس و درد و دل کردن باهاش میکنه  وبه تازگی  دوست صمیمی شو از دست داده وخاله خودشم تو روز تولدش از دست داده که خاطراتش  با خالش مدام تو لحظه هایی از رمان  به فکرش میاد  ،سبک داستان به صورت نامه نگاری است، وچارلی با اینکه باهوش   ولی از نظر برقرار کردن رابطه اجتماعی بادیگران مشکل داره ،ودچار مشکلات  روانی است در طی این داستان به مراتب روابطش با دیگران بهتر میشه  واینکه بیشتر داستان به مشکلات دوران نوجوانی میپردازه و بعضی مواردم بیشتر به جوامع غربی میخوره (روابط جنسی، مواد ،خودکشی،هم جنس گرایی،تجاوز درسنین کودکی ..) آخر داستان بدک نبود چون شما مثلا باید  بفهمید سر منشا مشکلات روانیش از کجا بوده  وازدید من یه مقدار  سانسور  تو بخش آخر کتاب وجود داشت و اگه دقت نمی کردی  به شکلی  بود که موضوع دستت نیاد(من خودم وقتی فیلمشو دیدم آخر داستان دستم اومد :))))