جایی که عاشق بودیم 

اثر جنیفر نیون 

ازجمله کتاب های مشابه در این سبک: از مزایای مربوز بودن،بخت پریشان

#بازم تکرار میکنم این کتاب ها نوجوان پسند وعاشقانه هستند وموضوع این کتاب عینا مشابه کتاب بخت پریشان است 

واما موضوع کتاب ....

دختری 17ساله که به تازگی خواهر بزرگ ترش رو تو حادثه تصادف رانندگی از دست داده ودچار افسردگی شده وپسری که خانواده ای داره که اصلا بهش توجه نمی کنن وزیاد اوضاع خانوادش جالب نیس ،واینکه پسره هم اختلال دوقطبی داره (خدایی من این موضوع رو نمی دونستم البته تو بعضی قسمت های داستان شنگول میشد یا بعضی جاها یهو ناپدید میشد ولی درکل حواسم اصلا به دوقطبی بودنش نبود)

دختر افسرده یه روز به ذهنش میزنه خودشو از ساختمون مدرسشون پرت کنه پایین که ناجیش همین پسره یهو سبز میشه ودوستیشون شکل میگیره...

#نویسنده این کتاب دوست پسرش خودشو تو اتاق دار زده بود واین زمینه ای میشه یه داستان در مورد کسانی که مشکلات روانی دارن بنویس وبگه این عیب نیس  که آدم بره پیش یه روان شناس درست مثل اینکه بری پیش یه پزشک

#من نقد بخت پریشانم مینویسم بعد با این براتون مقایسه میکنم