##برای خودتون زندگی کنید نه برای دیگران ،به خاطر داشته باشید اگه یه روز بمیرید وتو روز خاکسپاری شما بارون بباره تعداد اشخاصی که سر خاکتون حاضر میشن به کم تر از نصف میرسه ،برای مردمی که بود ونبود شما براشون تفاوت چندانی نمی کنه منطقی نیس یک بار زندگی کردنتون رو خراب کنید،وبه یاد داشته باشید مردم مجسمه یادبود  اون 5 درصدی رو میسازن که به حرفشون محل نمیزارن وبرخلاف شیب حرکت میکنن!